Projekt: „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit-u poprzez wprowadzenie na rynek brytyjski nowej grupy produktów”

 

Firma MEBLE MATKOWSKI realizuje projekt dofinansowany ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Programu  Re Open UK dla Działania 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit Typ 2: Re_start inwestycyjny pt.

 

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom Brexit-u poprzez wprowadzenie na rynek brytyjski

nowej grupy produktów”

 

Celem projektu jest złagodzenie negatywnego wpływu skutków brexit na działalność przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie oferty do nowych warunków wymiany handlowej z  Wielką Brytanią.

 

Planowane efekty: realizacja działań inwestycyjnych umożliwiająca dywersyfikacja działalności poprzez  rozszerzenie oferty eksportowanej na rynek brytyjski o nową grupę produktów w asortymencie ozdobnych paneli akustycznych  z funkcją wyciszającą.

 

 

Całkowita wartość projektu:          1 074 983,40 EUR

Dofinansowanie projektu z UE:        529 728,75 EUR

Skip to content